• فارسی
  • English

توضیحات بازی خانه آقای هاپ 2

در یتیم خانه، سه اسباب بازی در جعبه هدایا به استر و دو دوستش مولی و ایزاک ارسال می  شود. اسباب بازی ببر را آقای استرایپس، اسباب بازی پاندا را خانم بو و اسباب بازی خرگوش را آقای هاپ می نامند. مدتی بعد، مولی و ایزاک ناپدید می شوند و معمایی در مورد سه اسباب بازی و همچنین تاریخ تاریک شهر بلک لندز آغاز می شود.
تغییرات نسخه 3.5:
- به روز رسانی های جزئی

The description of Mr. Hopp's Playhouse 2

At Blacklands Manor Orphanage, three toys arrive in a donation box for Esther and her two friends Molly and Isaac. They call the tiger toy Mr. Stripes, the panda toy Miss Bo and the rabbit toy Mr. Hopp. Not long after, Molly and Isaac disappear and a mystery begins to unravel around the three toys, as well as a dark history of the town of Blacklands.

A Survival-Horror 2D side scroller pixel art experience, the prequel story to Mr. Hopp's Playhouse 1.