• فارسی
  • English

توضیحات نیزه

برای نبرد آماده هستید؟ به عرصه مسابقات بپیوندید، اسلحه و زره خود را ارتقا دهید تا دیگران را شکست دهید.
کدام سلاح مورد علاقه شماست؟ یکی را انتخاب کنید، وارد عرصه نبرد شوید و پیروزی خود را جشن بگیرید.
تغییرات نسخه 4.0.36:
بهبود عملکرد
از اینکه Spear.io 3D را بازی کردید متشکریم

The description of Spear.io 3D

Ready for the battle in Spear.io 3D?

Join the arena and move your spear to eliminate others to level up!

Upgrade your weapons and armor to defeat others!

Get in the battle arena with your pike, lance or spear! Which weapon is your favorite?
Pick up one, get in the battle arena and celebrate your victory!