• فارسی
  • English

توضیحات آخرین پناهگاه بقا

فرمانده آنها اینجا هستند…
ویروس منتشره شده و قسمت بزرگی از نژاد بشر به مردگان متحرک بدون ذهن تبدیل شدند. فقط چند نفر از ما به اندازه کافی عرضه زنده ماندن را داشتیم که به سختی در دنیای زمین زامبی دوام آوردیم. ما به شما، فرمانده نیاز داریم تا مقاومت کنیم، بازسازی کنیم و در نهایت به شعله ور شدن بشریت بازگردیم.

بازسازی
تعریف بشریت صرفا بقای نیست، بلکه شکوفایی و به ثمر رساندن آن، به محض اینکه ما زمینه های خود را دوباره به دست می آوریم، باید گام منطقی بعدی را برداریم.
راه ها، برنامه ریزی شهری و همچنین استقرار استراتژیک هر ساختمان و زیرساخت، این وظیفه اساسی بر روی شانه های شما گذاشته شده است موفق باشید.

جمع کردن
همانطور که ما می خواهیم این واقعیت را نادیده بگیریم، اما هنوز هم در جهان خارج وجود دارد که در معرض خطر زامبی های گرسنه گوشت خوار هستند، آنها می توانند در هر کجا باشند و ما باید به آنها کمک کنیم، نه تنها کار درستی است، بلکه آنها نیز اعضای مهم جامعه ما هستند و در نهایت به ساختن، تولید و مبارزه با زامبی ها و همچنین راهزنان کمک می کنند.

تجارت
جدا شدن هرگز به توسعه کمک نمی کند، حتی اگر جهان بیش از زامبی ها برگردیم بهترین روش برای شکستن موانع اتحاد است. به هر حال در میان همه تخریب ها، ما موفق به نجات یک عامل کاربردی هستیم، از آن به خوبی استفاده کنید.
تغییرات نسخه 1.250.200:
بهینه سازی و تنظیمات
1. ویژگی های اضافه شده مربوط به عملیات: فراموشی در گزارش های نبرد
برای اجرای بازی آخرین پناهگاه بقا، مراحل زیر را دنبال کنید:
  1. فایل نصبی و دیتای بازی را دانلود کنین.
  2. فایل apk را نصب کرده اما اجرا نکنین.
  3. بسته به اینکه بازی در حافظه داخلی یا خارجی نصب شده باشه، بررسی کنین که پوشه android در آن حافظه وجود داره یا نه. اگر پوشه android وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  4. داخل پوشه android اگر پوشه obb وجود نداشت، پوشه ای به اسم obb ایجاد کنین.
  5. داخل پوشه obb اگر پوشه ای به نام com.more.dayzsurvival.gp وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  6. در آخر فایل دیتا را به پوشه com.more.dayzsurvival.gp کپی کرده و بعد از اتمام کپی، بازی را اجرا کنین.

The description of Last Shelter: Survival

Commander! They’re here…

[Survival]
The Virus has gotten loose, and a large portion of the human race has been turned into mindless walking deads. Only a few of us has gathered enough supplies to barely make do on this zombie stricken land. Yet things only worsen as dusk approaches. We need YOU, Commander, to resist, rebuild and lastly to rekindle the dwindling flame of humanity.

[Rebuild]

The definition of humanity isn’t just survival, but to flourish, as soon as we regain our grounds, we need to take the next logical step. Rebuild.

Roads, city planning as well as the strategically placement of every building and infrastructure, these essential duty are on your shoulders, commander, may our city be productive and prosper under your command.

[Repopulate]
As much as we want to ignore this fact, but there are still people in the outside world at risk of being devoured by flesh hungering zombies at every tick of the clock. They can be anywhere, and we MUST help them, not only is it the right thing to do, but they’ll also be important members of our community, and eventually help us, in building, production and fighting off zombies as well as bandits.

[Trade]
Being isolated isn’t ever going to help the development, even if the world is over ran with zombies, and what’s the best approach to break the isolation barrier you ask? One word, Helicopters, Somehow in the midst of all the destruction, we managed to salvage a functional one, and it’s now at your disposal commander, use it well, so we may obtain and trade the resources in dire need for our survival, production and our future.


Facebook Fan Page: https://business.facebook.com/Last-ShelterSurvival-1052880828147974/?business_id

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی استراتژی جدید   بیشتر»