• فارسی
  • English

توضیحات قلعه آخر - زیرزمینی

قلعه، بزرگترین جامعه بازماندگان، سقوط کرده است. زمانی چراغ امید در پسا آخرالزمان بود، اکنون سرنوشتی مشابه بقیه دارد. در میان هرج و مرج، گروه کوچکی از بازماندگان موفق به فرار به بیابان بی آب شدند. شما فرمانده این بازماندگان هستید. هنگام فرار از گروه زامبی ها که آخرین پناهگاه شما را کاملاً ویران کردند، با ساختمان عجیبی روبرو می شوید که از زمین بیرون زده است. با کمبود منابع و با گزینه های کم، تصمیم می گیرید به این ساختمان پناه ببرید. بنابراین کمپین بقای شما در این دنیای پر از زامبی ها آغاز می شود. پناهگاه خود را بسازید و سفارشی کنید، پناهگاه خود را با امکانات متعددی مانند نکسوس ماهواره، ژنراتورهای برق، کنترل ماموریت و غیره گسترش دهید. طرح پناهگاه را به هر شکلی که دوست دارید طراحی کنید. قهرمانان و بازماندگان هر قهرمان و بازمانده دارای مهارت های زندگی خاصی است که به آنها کمک می کند در آخرالزمان زنده بمانند. از سرآشپزها، پزشکان و مهندسان گرفته تا دانشمندان، معدنچیان و سربازان، این شما هستید که باید به طور موثر از مهارت های آنها استفاده کنید. ترکیب تیم و هم افزایی، تیم متنوعی از قهرمانان را که هر کدام دارای شخصیت ها و توانایی های منحصر به فرد خود هستند، جمع آوری کنید. ترکیب تیمی مورد علاقه خود را فرموله کنید تا به شما در غلبه بر ترسناک ترین موقعیت ها کمک کند. سرمایه گذاری در وحشی، به خارج از پناهگاه سفر کنید و منابع ارزشمند را در زمین های بایر پیدا کنید. اردوگاه هایی را راه اندازی کنید تا به عنوان پایگاه های عملیاتی پیشرو و نقاط منبع عمل کنند. اما مراقب باشید! زامبی ها می توانند هر لحظه حمله کنند. با دوستان اتحاد برقرار کنید، جنگیدن به تنهایی سخت است، پس چرا در کنار دوستان نجنگید؟ به اتحاد بپیوندید یا یک اتحاد ایجاد کنید و آن زامبی های مزاحم را با متحدان نابود کنید، با تسریع در ساخت و سازها و تحقیقات فنی یکدیگر به متحدان کمک کنید. در هر صورت این یک موقعیت برد-برد است! حالا یا همه چیز است یا هیچ! برو جلو، فرمانده، و وارد ماجراجویی خود شو!
تغییرات نسخه 1.368.001:
درخت فناوری برای مسافران فضا-زمان
برای اجرای بازی قلعه آخر - زیرزمینی، مراحل زیر را دنبال کنید:
  1. فایل نصبی و دیتای بازی را دانلود کنین.
  2. فایل apk را نصب کرده اما اجرا نکنین.
  3. بسته به اینکه بازی در حافظه داخلی یا خارجی نصب شده باشه، بررسی کنین که پوشه android در آن حافظه وجود داره یا نه. اگر پوشه android وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  4. داخل پوشه android اگر پوشه obb وجود نداشت، پوشه ای به اسم obb ایجاد کنین.
  5. داخل پوشه obb اگر پوشه ای به نام com.more.lastfortress.gp وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
  6. در آخر فایل دیتا را به پوشه com.more.lastfortress.gp کپی کرده و بعد از اتمام کپی، بازی را اجرا کنین.

The description of Last Fortress: Underground

Castle, the largest community of survivors, has fallen. Once a beacon of hope in the post-apocalypse, it now shares the same fate as the rest. Amidst the chaos, a small group of survivors managed to escape into the barren wilderness. You are the Commander of these survivors. While escaping the zombie horde that utterly destroyed your last sanctuary, you come across a strange building jutting out from the ground. Low on supplies and left with little options, you decide to take refuge in this building. So begins your campaign of survival in this zombie-infested world. 【BUILD & CUSTOMIZE YOUR SHELTER】 Expand your shelter with numerous facilities such as the Satellite Nexus, Power Generators, the Mission Control, etc. Design the shelter’s layout whichever way you like! 【HEROES AND SURVIVORS】 Every hero and survivor possesses special life skills that helped them survive in the apocalypse. From chefs, doctors, and engineers to scientists, miners, and soldiers, it’s up to you to effectively utilize their skills! 【TEAM COMPOSITION AND SYNERGY】 Assemble a diverse team of heroes, each with their unique personalities and abilities. Formulate your favorite team combination to help you conquer even the most daunting of situations. 【VENTURE INTO THE WILD】 Journey outside the shelter and scavenge for valuable resources in the wastelands. Set up camps to act as forward operating bases and resource points. But be on guard! Zombies could attack at any moment! 【ESTABLISH ALLIANCES WITH FRIENDS】 Fighting alone is hard, so why not fight alongside friends? Join or create an Alliance and exterminate those pesky zombies with allies! Assist allies by accelerating each other’s constructions and tech researches. It’s a win-win situation either way! It's all or nothing now! Go forth, Commander, and embark on your adventure!