• فارسی
 • English

توضیحات اژده ها و الف ها

به دنیایی جادویی جن ها با جادوهای مرموز خوش آمدید. با هم بیایید تا ناجی این سرزمین جادویی شویم.

سرزمین الف ها برای قرن ها صلح دید، صلحی که تا حمله اژدهایان بد ادامه داشت.
آنها همه چیز را می بلعند. کوه ها، رودخانه ها، جنگل ها، درختان زندگی. آنها از هیچ چیز دریغ نکردند و هرجایی که رفتند، به جز نابودی چیزی باقی نگذاشتن. ملکه وروجک ها مقاومت الف ها را رهبری کردند و در حالی که آنها برای مدت کوتاهی اژدها را دفع می کردند، متحمل خسارات سنگینی نیز شدند، بنابراین، در این بحران بزرگ بار شما سنگین است.

ویژگی های بازی Dragon & Elfs  - اژده ها و الف ها:
 • شما باید جهان را کشف کنید و گنجینه ها را جمع کنید
 • الف ها و ارگ ها را پیدا کنید و آنها را بیرون بیاورید
 • الف های خود را تکامل بخشیده و اژدهایان شیطانی را شکست دهید
 • روخ را آزاد کنید و زمین های فاسد شده را شفا دهید
 • معجزه ها را ادغام کنید و یک میهن زیبا ایجاد کنید
 • یش از 200 مرحله برای به چالش کشیدن وجود دارد
 • بیش از 600 مورد جادویی برای جمع آوری هست
 • بیش از 50 جن زیبا برای پیدا کردن شما.
 • بیش از 1000 تلاش برای انجام دادن
 • سرزمین تاریک بی شماری برای شفا است
 • ملکه وروجک ها هر روز با شگفتی هایی روبرو می شوند
 • ملکه زیبا خود را ارتقا دهید و تکامل دهید.
 • الف های خود دستور دهید تا یک خانه زیبا بسازید
 • دوستان همفکر خود را در بازی پیدا کنید
 • با قرار دادن سه مورد در کنار یکدیگر و ادغام، موارد جدیدی ایجاد می کنید
 • قرار دادن پنج مورد مشابه در کنار یکدیگر پاداش اضافی می گیرید
 • با نیروی حیات می توانید زمین را شفا دهید و اژدهایان شیطانی را شکست دهید
 • پیشرفت شما در یک مرحله به طور خودکار ذخیره می شود و اگر بازی خود را ببندید، می توانید همان جایی که متوقف شدید در هنگام ورود به سیستم، ادامه دهید
تغییرات نسخه 4.2.40:
گزارش به روز رسانی:
1. برخی از تصاویر هنری رویداد جشنواره بهار را بهینه و ارتقا داد.
2. یک پنجره تأیید را به ویژگی «سازمان حباب» اضافه کرد.
3. رفع چندین باگ جدی مربوط به SaveFiles.
4. رفع اشکالات شناخته شده.

در حال توسعه:
1. رویداد جدید.

The description of Dragon & Elfs

Welcome to a magical world of mysterious elves and magic. Together let us become the saviors of this magical land!

The land of the Elves saw peace for eons, a peace that lasted until the evil dragons attacked.
They devour everything in their wake. Mountains, rivers, forests, Life Trees. They spared nothing, leaving Dark Land wherever they went.
The Elf Queen led the Elves in resistance, and while they repelled the dragons for a brief time, they also suffered heavy losses.
And so, in this great crisis your burden lies heavy:
You must explore the world and collect treasures
Find Elf Eggs and hatch them
Evolve your Elves and defeat the evil dragons
Free Rukh and heal the corrupted land
Merge miracles and create a beautiful homeland

☸Game Features
★More than 200 Stages for you to challenge.
★More than 600 magical items for you to collect.
★More than 50 cute Elves for you to find.
★More than 1000 quests for you to complete.
★Countless Dark Land for you to heal in your Home.
★The Elf Queen comes bearing surprises each day.
★Upgrade and evolve your cute Elves.
★Command your Elves to build a beautiful Home.
★Make like-minded friends in-game.

☸For Beginners
✔Placing three identical next to each other merges them, and by merging items you create new items.
✔Placing five identical items next to each other created an extra reward.
✔Try to always match 5 items together instead of 3.
✔Rukh is the life force of Elfland. With it you can heal the land and defeat the evil dragons.
✔Your progress in a stage is automatically saved and if you close your game, you can continue right where you left off when next you login.
✔If the screen is locked, simply tap the Lock shaped button in the lower left corner to unlock it.

☸Special Attention
★No matter what happens, don't delete the game, as in doing so you will lose your game progress (we are working hard in enabling cloud saving)
★If the screen is locked, simply tap the Lock shaped button in the lower left corner to unlock it.
★If you have any questions about the game, please send us an email to: moremorechili@gmail

Alright, what are you waiting for, download the game and dive into Elfland!