• فارسی
  • English

توضیحات دونده پارکور

هیجان نیرنگ زدن را در بالای پشت بام های شهر احساس کنید.
در آسمان خراش ها، آنتن ها، پارک، چهارراه ها تلنگر بزنید و صدها چالش عالی را تجربه کنید.
هر شخصیت ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد، شخصیت های خود را به طور رایگان از دستگاه چرخش دریافت کنید و شخصیت ها را برای حداکثر عملکرد پارکور بهبود و آموزش دهید.

این بازی به اتصال به اینترنت نیاز ندارد و می تواند به صورت آفلاین بازی شود.
تغییرات نسخه 2.1.20:
بر اساس تقاضای مردمی:
- اضافه شدن صدای گوینده پویا!
- گزینه ای برای روشن/خاموش کردن گوینده به صفحه راه اندازی اضافه شده است

- در بازی بیلبوردهای تبلیغاتی حذف شده است
- SDK های قدیمی حذف شدند

The description of Flip Runner

Fullfill your crazy extreme Parkour dreams!
Feel the Excitement of Flipping & Tricking above the City Rooftops!

Original & Authentic FLIP PARKOUR GAME! Created by the developer of Flip Diving & Flip Master!

Download Flip Runner NOW and get:

✓ HUGE AMOUNT OF AMAZING CHALLENGES
⭐ Flip on Skyscrapers, Antennas, Park, Crossroads!
⭐ Cars, Downtown, sunshades, air conditioners, you name it!
⭐ Hundreds of awesome challenges!
⭐ Receive extra special challenges from the spin!
⭐ Select any tricks to use for any challenge!

✓ UNPARALLEL PHYSICS GAMEPLAY
⭐ Truly original, based on hit games Flip Diving & Flip Master!
⭐ Improved for parkour perfection!
⭐ Pull off backflips, frontflips, gainers, twists, inverses!
⭐ Tons of other mad tricks! All modelled with unparallel physics!

✓ GET CRAZY CHARACTERS!
⭐ Flip with a Ninjas, Sports mascots, Superheros, Athletes and tons of other crazy characters!
⭐ Flip even with the legendary inflatable T-Rex costume!
⭐ Every character has their own unique features!
⭐ Get characters for free from the spin machine!
⭐ Improve and train the characters for maximum parkour performance!


Find out more about MotionVolt Games:
http://www.motionvolt.com

Contact us:
http://www.motionvolt.com/index.php/contact/


This game does not require internet connection, and can be played offline.