• فارسی
  • English

توضیحات سگ های دیوانه

سگ های دیوانه در اطراف سعی می کنند تا از دست آنها فرار کنند، ترفندها را فراموش نکنید. پس از پذیرش این سگ های دوست داشتنی، با سگ های خود در صلح و آرامش زندگی کنید.
تغییرات نسخه 2.0.2:
رفع اشکال جزئی!

The description of Mad Dogs

mad dogs around try to escape from them ASAP, don't forget the tricks!
After adopting these lovely dogs, live in peace with your dogs.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»