• فارسی
  • English

توضیحات شیرین کاری بالا رفتن از کوه - ماشین آفرود

به بازیهای اتومبیلرانی با کامیون هیولا خوش آمدید. زمان آن است که با وسایل نقلیه متعدد در مسیرهای تپه ای سرگرم شوید. بروید و این بازی ماشین کوهستانی با مانع های مختلف را انجام دهید و مسابقه ماجراجویانه را با کامیئن هیولا به پایان برسانید.
با اجتناب از برخورد با موانع و جمع آوری امتیاز مهارت خود را نشان دهید.

ویژگی های بازی Mountain Climb Stunt: Off road Car Games - شیرین کاری بالا رفتن از کوه - ماشین آفرود:
  • ماموریت های جدید
  • اتومبیل های مختلف
  • محیط هیجان با کامیون های هیولا
  • آخرین شیرین کاری آسمان
  • رمپ های افقی و عمودی
تغییرات نسخه 1.5.2:
بهبودهای GamePlay

The description of Mountain Climb Stunt: Off road Car Games

Mountain Climb Stunt - Free Car Games

Welcome to the mountain stunts racing car games with ramp car stunts and impossible monster truck stunts. Its time to fun with multiple vehicles on hilly tracks with impossible car games. Go and play this mountain stunts car games on multiple sky tracks and finish the adventurous race with monster stunts - impossible tracks racing simulation. The latest idea of ramp car stunts racing with mountainous tracks in sky where you have to drive the monster trucks and cars professionally to complete the stunts car games. Play this mountain stunt racing impossible tracks - ramp car stunts game and become the professional driver of this stunt games. Make yourself ready for creative mountain stunt games with impossible tracks stunt car games and drive monster truck and cars. Enjoy a challenging stunt games climate with impossible monster trucks and impossible car games. Multiple vehicles on mountain stunt games will make you prominent in mountain stunt games. Drive car games and monster truck stunts games on curvy tracks and enjoy mountain stunt racing with proper speed and acceleration. A compatible car games for all age users where you will learn how to drive in sky tracks with mountain car stunts and monster truck driving. Offroad tracks on mountain stunt games will check your driving skills. A creative simulation of impossible tracks mountain stunts where you will enjoy by monster truck driving.
Come towards challenges of this GT car stunts - impossible tracks mountain stunt games and understand the challenges of this game. A great simulation of mountain stunt racing where you will drive impossible monster truck and impossible car with driving fun. Thrilling user interface and astonishing environment of mountain stunt will make the player addictive to this GT ramp car stunts racing game. Get ready for mega car stunts games racing simulation and join the extreme driving with impossible tracks car stunts ramp car racing and impossible car. All levels of this stunts games are different from each other and make the player amuse with extreme car stunts games drive free. Use your techniques to cover this GT car stunts games 3d: mountain stunt with turbo cars & monster truck car to make yourself professional driver of mechanic game impossible tracks gameplay. Smooth and realistic control of this vertical ramp mega car race game with thrilling sound and astonishing rooftop stunts games will attract you to play this crazy stunt trials game. An ultimate adventure of stunt car and enjoy ramp car stunts impossible tracks game on water. Jump over the ramps with speed and enjoy different angles with mega stunt car games impossible car 3d. Drive over water and sea views in this crazy mega ramp car mountain stunt simulator gameplay.
Hold the steering and complete levels within time by avoiding to collide with obstacles and hurdles with mega stunts car. Collect the points and checkpoints to move forward in GT racing mega car driving stunts. Control the speed and acceleration of mega ramp car stunts games simulator and compete with others to enjoy the impossible car drive simulator game.
Impossible Mega Ramp Stunts Game Car Racing Drive features:
1. New and latest missions
2. Compatible interface of multiple cars like derby cars, monster trucks and sports car
3. Thrilling environment and gameplay of impossible monster trucks
4. Latest sky roof stunt trials
5. Horizontal and vertical ramps
Impossible car driving mega ramp simulator with multiple vehicles

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»