• فارسی
  • English

توضیحات برداشت کن مزرعه خود را مدیریت کنید

به مزرعه جدید خود خوش آمدید، محصولات را برداشت کنید و برای بدست آوردن سکه های بیشتر آنها را بفروشید.
داس، کیف و خانه خود را ارتقا دهید.
هرچه بیشتر پیشرفت کنید، محصولات بهتر می شوند.
تغییرات نسخه 1.15.0:
• بهینه سازی برای جلوگیری از برداشت
• رفع اشکالات

The description of Harvest It! Manage your own farm

Welcome to your new farm!

• Harvest the crops
• Sell them to gain more coins
• Upgrade your scythe
• Upgrade your bag
• Upgrade your house
• Profit!

The further you get, the better the crops! How far can you go?