• فارسی
  • English

توضیحات دویدن کاجوی

جهش از یک حیوان ناز به جانوری هولناک که قادر به تخریب شهرها است! شما آخرین امید ما هستید.

هیولایی درحال هجوم در حال نابودی شهر است. شما باید جهش کرده و به یک هیولای غول پیکر تبدیل شوید تا با آتش با آتش مبارزه کنید.
تغییرات نسخه 0.23.2:
رفع اشکال و بهینه سازی

The description of Kaiju Run

Mutate from a cute animal to a horrifying beast capable of destroying cities! You're our last hope!

A rampaging monster is destroying the city! You must mutate and evolve into a giant monster to fight fire with fire!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»