• فارسی
  • English

توضیحات دوئل

وقت آن است که مهارت خود را در بازی دوئل اکشن محک بزنید. شمشیر را با نوک انگشتان کنترل کنید. هر کش رفتن، برش و چاقو بر اساس حرکت شما است. مثل این است که روی گوشی خود جوی استیک داشته باشید.

آیا می توانید حریف خود را در دوئل شکست دهید؟ هر کاری که لازم است انجام دهید. سپس شما وارد عمل شده و حمله خود را آغاز می کنید. هرچه سریعتر بتوانید شمشیر خود را به اطراف حرکت دهید، احتمال برخورد شما بیشتر خواهد شد! کنترل ها به قدری نرم است که فکر می کنید شمشیر می کشید و خود می جنگید.

ویژگی های بازی Draw Duel - دوئل:
  • مکانیک ساده اما اعتیاد آور، در فضای باز نقاشی بکشید و شمشیر را از حرکت خود تقلید کنید. ساده است
  • فیزیک شگفت انگیز، مثل اینکه شمشیر را خودتان کنترل می کنید، جنگ با شمشیر هرگز واقع بینانه تر از این احساس نشده است
  • بسیاری از سبک ها و شمشیرهای مختلف برای باز کردن قفل. آیا می توانید سامورایی شوید؟
  • آرام باشید و لذت ببرید
تغییرات نسخه 1.2.1:
رفع اشکال و بهبود

The description of Draw Duel

En Guarde! Time to test your dexterity in skills in the action packed dueling game. You control the sword with your fingertips. Every swipe, slice and stab is based off of your movement. It’s like having a joystick on your phone. Drawing an item and watching it perform next on the screen is old news. This is the next generation of action packed drawing games.

Can you defeat your opponent in the duel? Parry, block, and dance - do whatever it takes to avoid contact. Then you take action and launch your attack! No one can avoid your swift furry. The faster you can move your sword around the more likely you will land a hit! The controls are so smooth you will think you are sword fighting yourself… without the danger!

The pen is finally mightier than the sword. Can you rise to the top and defeat everyone?Game Features:
1. Simple but addicting mechanics
Draw in the open space and watch the sword mimic your movement. It’s that simple

2. Amazing Physics
It’s like you are controlling the sword yourself. Sword fighting has never felt more realistic

3. Keep on upgrading!
So many different styles and swords to unlock. Can you become a samurai?

4. Relax and enjoy
No need to put yourself in danger. Take some swings from your phone. You are in complete control.Visit https://lionstudios.cc/contact-us/ if have any feedback, need help on beating a level or have any awesome ideas you would like to see in the game!

From the Studio that brought you Mr. Bullet, Happy Glass, Ink Inc and Love Balls!

Follow us to get news and updates on our other Award Winning titles;
https://lionstudios.cc/
Facebook.com/LionStudios.cc
Instagram.com/LionStudioscc
Twitter.com/LionStudiosCC
Youtube.com/c/LionStudiosCC

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»