• فارسی
  • English

توضیحات راننده خودرو ارتش

به شبیه ساز سرقت خودرو خوش آمدید. در این بازی ترفندهای خاص و تکنیک های هنرهای رزمی را به کار ببندید. تسلیحات مدرن در اختیار شماست.
به عنوان یک راننده حرفه ای خودرو در هر معامله غیر قابل توقف و برای دشمنان مرگبار باشید. می توانید با هر چیزی و هر جا رانندگی کنید. دانش هنرهای رزمی شما بی نظیر است.
شر ریس های جنایتکار شهر را کم کنید و از شهروندان محافظت کنید.
تغییرات نسخه 1.8:
رفع اشکال

The description of Army Car Driver

Car theft simulator.
Special tricks and martial arts technique.
Modern weaponry at your disposal.
As a professional military vehicle driver you are unstoppable in every mean.
You are lethal for your foes. You can drive anything and anywhere. Your martial arts knowledge are unmatched.
Sneaky as a shadow. Hard as an armored steel plate. You are elite soldier and your enemies will fall.
You are the best at melee combat and ranged weapon fights.
Strike down the crime bosses in city and protect the citizen.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»