• فارسی
  • English

توضیحات سوپر قهرمان

تمام ابر قدرت ها در یک قهرمان ترکیب شده اند.
پرواز،چشم لیزری، طناب و.... از ویژگی های این ابر قهرمان است.
ربات های غول پیکر به عنوان نیروهای ترسناک دشمن هستند.
یک بار دیگر از شهروند محافظت کنید، قهرمان فوق العاده تنها امید انسانیت است.
استفاده از ابر قدرت خود برای مبارزه با امواج بی پایان از موجوداتی که با فولاد ترکیب شدند. علاوه بر این ابرقدرتها از انواع سلاح استفاده می کنند.
نوع صدمه ویژه از اسلحه های سنگین به شما کمک می کند که یک تیرانداز قوی باشید.
تغییرات نسخه 2.3.5:
رفع اشکال

The description of Naxeex Superhero

All the superpowers combined in a single hero!
Flight, eye lasers, entangling rope, superkick, and all the others!
Giant robots as a fearsome enemie forces.
Stand once again on the guard of helpless citizen.
Ultra hero and the only hope of humanity.
Use your superpowers combined to fight off the endless waves of steel creatures.
Besides the superpowers use all kinds of weaponry.
Special damage type of heavy guns will help you one-shot toughest bots!
Why to be a super when you can be ultra!?

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»