• فارسی
  • English

توضیحات ربات عنکبوتی

شما واقعاً یک ماشین جنگی فوق العاده و یک قاتل واقعی هستید. زرادخانه سلاح مورد علاقه خود را انتخاب کنید و در شهر زیبا آینده فقط هدف را انتخاب کنید و حمله کنید، یافتن دشمن در اینجا کار سختی نیست.
نبرد جدیدی را با جنایت آغاز کنید، کارها را انجام دهید و مشخصات خود را ارتقا دهید.
تغییرات نسخه 1.5:
- رفع نقص

The description of Spider Robot

You’re really super war machine, spider-bot!
• Change forms: the humanoid robot or the arthropod tank.
• True killer: the whole arsenal inside you, just choose your favorite weapon.
• Big beautiful futuristic City under your legs, sci-fi, you know.
Just choose a target and attack, it isn’t hard to find enemies here!

The secret experimental model of special military steel multifunctional scout mech is being tested in the real environment. You are on the mission!
Start a new battle in the wrestle with crime.
Accomplish tasks and upgrade your specification.
Download our crazy action games!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»