• فارسی
  • English

توضیحات مبارزه سایه 2

بازی مبارزه سایه 2، بازی مبارزه ای با امکان داشتن سلاح و ابزار است. این بازی تاکنون بیش از 40میلیون بار در سراسر دنیا دانلود شده است.

امکان انتخاب سلاح ها، زره ها و ابزار های مختلف در حین بازی فراهم است.
وجود روشی مناسب برای کنترل کاراکتر در حین بازی، امکان ضربات ترکیبی با چند لمس پشت سرهم، صدای پس زمینه و گرافیک فوق العاده، از جمله ویژگی های برتر بازی مبارزه سایه 2 می باشد.

در حین گذراندن مراحل مختلف بازی امتیاز کسب نموده و سلاح ها جدید فعال می گردند. از جمله مزایای بازی امکان تمرین کردن قبل شروع هر مبارزه است.
تغییرات نسخه 2.24.0:
*زمستان اگر اکنون بدون چالش برود برای همیشه اینجا خواهد بود! ما به یک قهرمان نیاز داریم!
* رویداد جدید برای فصل جشن!
*رییس جدید.
* پاس نبرد جدید.
*در برخی از مکان ها مصنوعات بصری ثابت شد.
* رفع اشکال که به موجب آن BP در زمان باز بودن دنیای اموات غیرقابل دسترسی بود.
* ارزش "متوسط" برای کیفیت بافت در تنظیمات اضافه شد.
* اصلاحات فنی
* رفع اشکال.

The description of Shadow Fight 2

The sequel to the famous Facebook smash hit with 40 million users
Shadow Fight 2 is a nail-biting mix of RPG and classical Fighting. This game lets you equip your character with countless lethal weapons and rare armor sets, and features dozens of lifelike-animated Martial Arts techniques! Crush your enemies, humiliate demon bosses, and be the one to close the Gate of Shadows. Do you have what it takes to kick, punch, jump, and slash your way to victory? There’s only one way to find out.
- Plunge into epic combat sequences, rendered in astonishingly lifelike detail by an
all-new animation system.
- Devastate your enemies with delightfully intuitive controls, thanks to an all-new
fighting interface designed especially for touchscreens.
- Journey through six different worlds full of menacing demons in this action-
packed, adrenaline-fueled combat RPG with an immersive, intriguing storyline.
- Customize your fighter with epic swords, nunchacku, armor suits, magical powers,
and more.
Shadow Fight 2. May the battle begin!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»