• فارسی
  • English

توضیحات مبارزه با سایه 3

دنیای سایه ها در لبه یک جنگ حماسی قرا دارد. نیروی شیطانی که سالها پیش از سایه ها بیرون آمدن، اکنون تبدیل به یک منبع قدرتمد شدند. انرژی سایه امروزه یک ابزار و سلاح است، اما همه این وضعیت امور را خوب نمی بینند. یک قبیله نظامی قدرتمند، هدف اصلی خود را از بین بردن این انرژی خطرناک قرار داده است. مردم یاد گرفتند که از این سلسله برای سود و هنر استفاده کنند.

سه مبارز کارزیستی از شما دعوت می کنند که به به آنها بپیوندید. سه راه مختلف زندگی و مبارزه، سرنوشت جهان را برای سالهای زیادی تعیین خواهد کرد.

امکانات بازی Shadow Fight 3 - مبارزه با سایه 3:
  • لذت بردن از گرافیک مدرن سه بعدی، فیزیک واقع گرایانه و انیمیشن
  • ترکیب 3 سبک مبارزه مختلف منحصر به فرد است
  • جمع آوری سلاح و تجهیزات مختلف
  • از توانایی های خاص، قدرتمند و ارتقاء سایه استفاده کنید
  • سفر به یک نقشه بزرگ جهان پر از مکان های دیدنی و داستانی را تجربه کنید
  • بسیاری از مأموریت ها خود را در داستان هیجانی قرار دهید
  • شرکت در مسابقات منظم با جوایز منحصر به فرد
  • دوئل با شخصیت های دیگر بازیکنان
تغییرات نسخه 1.28.2:
تغییرات نسخه 1.28.2:
- پیشرفت های فنی اضافه شده است
- رفع چندین باگ

The description of Shadow Fight 3

The world of shadows stands at the edge of an epic war. The incomprehensible force that came out of the Gates of Shadows many years ago is now an ordinary source of power. The Shadow energy is a tool and a weapon nowadays. But not everyone finds this state of affairs a good thing.

A mighty military tribe, the Legion, has its primary purpose the elimination of hazardous energy. The Dynasty people learned to use it for profit and crafting. And the mysterious Heralds study the darkest secrets of the shadow power.
Three charismatic fighters invite you to join their cause. Three different ways of living and fighting. They will determine the world's fate for many years to come. Which side you’re on?

Take a dive into the world of infinite combat and exciting action! Shadow Fight 3 is free-to-play and 100% user-friendly. Start your adventure right now, warrior!

FEATURES
- Enjoy modern 3D-graphics, realistic physics and animation.
- Combine 3 different fighting styles into your own unique way of playing.
- Collect tons of different weapons and equipment.
- Use special shadow abilities, perks and upgrades.
- Travel across a big world map full of spectacular places and stories.
- Immerse yourself in the thrilling story with many quests.
- Participate in regular thematic in-game events with unique awards.
- Win duels. Defy other players' characters controlled by AI, take a place at the TOP-100 leaderboard of your region and become a fight star!

WE ARE NEKKI. CONTACT US!
If you like the Shadow Fight series, join us on different social media platforms! Fresh news, announcements, competitions and much more!
Facebook: https://www.facebook.com/shadowfightgames
Twitter: https://twitter.com/ShadowFight_3

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»