• فارسی
  • English

توضیحات لگد فوتبال

آیا می توانید توپ فوتبال خود را که از مجسمه آزادی گذشته است بلند کنید؟ یا برج ایفل، بیگ بن یا حتی اهرام؟

 هرچه بیشتر ضربه بزنید، سکه بیشتری کسب خواهید کرد. سپس قدرت خود را ارتقا دهید و توپ را که از کنار این نقاط دیدنی جهانی به پرواز در می آید، ببینید.
دانلود بازی: