• فارسی
  • English

توضیحات موتور تقویت

این برنامه دارای بسیاری از صداهای واقعی موتور سیکلت است. موتورسیکلت هایی با جابجایی های مختلف، از 150 سی سی تا 1000 سی سی وجود دارد. شما می توانید موتورها را شتاب دهید و اگزوزها را داغ و شعله های آتش بینند.
تغییرات نسخه 0.16:
تنظیماتی برای بهبود سازگاری و پایداری.

The description of Moto Throttle 2

This app has many motorcycle real sounds. There are motorcycles with different displacements, from 150cc to 1000cc. You can accelerate the engines and see the exhausts getting hot and shooting flames.

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید   بیشتر»