• فارسی
  • English

توضیحات تاریکی بالا می رود

تاریکی در سرتاسر زمین فرو می ریزد و درون آن انبوهی از شیاطین وحشی آماده برای شکستن دروازه های ما هستند، آنها قبل از اینکه دنیای ما را ویران کنند، باید خود را مستقیما به جهنم بکشید تا این شر را نابود کنید.
از مهارت های قدرتمند خود بر علیه دیگر بازیکنان استفاده نمایید.

ویژگی های بازی Darkness Rises - تاریکی بالا می رود:
  • درگیر شدن در جنگ های چالش برانگیز
  • تصاویری خیره کننده در دنیای تاریک
  • از توانایی لینک روح برای کنترل هیولا استفاده کنید
  • جمع آوری متحدان برای کشف سیاه چال ها و غارت
تغییرات نسخه 1.68.0:
- یک سیستم رویداد رتبه بندی جدید اضافه شده است.
- رویدادهای مختلف جدید هنوز در راه است!
- یک لباس جدید اضافه شده است.
- بهبودهای دیگری نیز انجام شده است.

The description of Darkness Rises

Darkness crawls throughout the land and within it lurks a horde of ferocious demons ready to breach our gates. The path ahead will be grueling, but you must persevere and descend into hell itself to destroy this evil before it ravages our world.

Darkness Rises is a revolutionary Action RPG that blends gorgeous graphics, innovative gameplay, and intense boss battles, all within the palm of your hands.

From the earth-shattering Berserker to the magic-wielding Wizard - choose from a number of classes that fits your playstyle. Decimate fearsome monsters with a flurry of powerful skills or unleash them in the arena against other players.

Conquer the darkness before it conquers you.


Key Features:

BOSS FIGHTS
Engage in challenging boss battles that will put your skills to the test as you venture deeper into the abyss

AWE-INSPIRING GRAPHICS
Experience stunning visuals that will truly immerse you into the world of Darkness Rises

GROUNDBREAKING GAMEPLAY
Use the Soul Link ability to seize control of monsters and turn your enemies against themselves

EPIC DUNGEON RAIDS
Gather your allies and guildmates to explore menacing dungeons and discover rare loot


Follow us on official communities to get latest news and updates!
Facebook: www.facebook.com/NexonDarknessRises
PLUG: www.plug.game/darknessrises/

Terms of Service: http://m.nexon.com/terms/304
Privacy Policy: http://m.nexon.com/terms/305

Recommended Specifications: Android 6.0 or higher / Galaxy S6 or higher
Minimum Specifications: Android 4.0 / Galaxy S4 LTE

■ App Permissions Information
In order to provide the below services, we are requesting certain permissions:

[Optional Permission]
- Optional permission does not affect gameplay.
Storage: Attaching screenshots for customer service
Phone: Allow your phone number to be collected for promotional text messages
※ This authorization only applies to certain countries, so numbers may not be collected from all players.

[Permission Management]
▶ Android 6.0 or higher - Settings > Applications > Select App > Permissions
▶ Under Android 6.0 - Update OS version to retract permissions; Uninstall app
※ If the app does not request consent for the permission, you can manage the permission by the above steps.
※ This app offers in-app purchases. You can disable this feature by adjusting your device settings.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»