• فارسی
  • English

توضیحات تاکتیک جنگ فانتزی

یک بازی داستان گونه که ماموریت شما در آن، تسخیر جهان است.
جنگ تاکتیکی و استراتژیک مبتنی بر خاطرات داستان های قدیمی حماسی به همراه صدها جزئیات برای لذت بردن.

امکانات بازی Fantasy War Tactics - تاکتیک جنگ فانتزی:
  • یک داستان همه جانبه با توسعه شخصیت های تعاملی و گسترده
  • 12 منطقه مختلف و 180 سیاهچال، ارائه یک دنیای فانتزی غنی و گسترده برای کشف و بهره برداری.
  • جمع آوری بیش از 50 قهرمان و استفاده عاقلانه از آنها در برابر انواع مختلف دشمنان.
  • سیستم مبارزه کامل استراتژی با استفاده از سیستم مبارزه مبتنی سه بعدی دقیق.
  • شکست دشمنان خود و تبدیل شدن به استراتژیست ارشد و یک مربی
  • وجود  آیتم های خاص قهرمانان
  • ویژگی های یک سیستم تعاملی که در آن می توانید مهارت های خود در برابر بازیکنان دیگر نشان دهید.
تغییرات نسخه 0.663:
- قابلیت ارتقاء Gear را اضافه کنید

The description of Fantasy War Tactics

"Very engaging, full of depth and polish" - MMOs.com
“Strategy game fans will enjoy Fantasy War Tactics” – 148 Apps.com
Immerse yourself in a story-rich campaign and assist the ambitious lord on his mission to conquer the world!
Fantasy War Tactics is a turn-based strategic role-playing game, bringing back nostalgic memories from good old story driven turn-based games.
Start your journey with the ambitious lord and command his heroes to take the world back from the menace of old forces.
With hundreds of contents to enjoy, Fantasy War Tactics offers you the ultimate turn-based game experience for veterans and newcomers of the genre alike!
FEATURES
- Story: An immersive story with interactive and extensive character development
- World: With 12 different regions and 180 dungeons, FWT delivers a rich and massive fantasy world to explore and exploit.
- Heroes: Collect more than 50 Heroes and use them wisely against different types of enemies.
- Battle System: Perfect your strategies using the detailed 3D turn-based combat system. Crush your enemies and become a master strategist and a tactician!
- Content: The game offers a number of special content where you can get special items and heroes. It also features a co-op system in which you can challenge your skills against other players.
? Official Page : https://fwar.nexon.com
? Official Forum : https://m.nexon.com/forum/4
? Official Facebook : https://www.facebook.com/Fwar
Thanks for playing!
Terms of Service: https://m-page.nexon.com/term/10
Privacy Policy: https://m-page.nexon.com/term/11

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»