• فارسی
  • English

توضیحات طناب نجات - پازل بی نظیر

این بازی پازل  رابا کنترل یک انگشت بازی کنید.
تغییرات نسخه 2.16:
بهبود سطح و رفع اشکال

The description of Rope Rescue! - Unique Puzzle

Puzzle game with one finger control. Easy to play, hard to master.

Features unlimited gameplay.

Build your newest addiction!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی پازل جدید بیشتر»