• فارسی
  • English

توضیحات طناب نجات - پازل بی نظیر

این بازی پازل  رابا کنترل یک انگشت بازی کنید.
تغییرات نسخه 0.9.6:
رفع اشکال و بهبود عملکرد.

The description of Rope Rescue! - Unique Puzzle

Puzzle game with one finger control. Easy to play, hard to master.

Features unlimited gameplay.

Build your newest addiction!