• فارسی
  • English

توضیحات بی نهایت پله

بازی ساده و در عین حال اعتیاد آور.
بی نهایت پله: صعود از مجموعه ای بی پایان از پله ها.
بالا رفتن از پله سخت تر از آن است که به نظر می رسد.
سعی کنید رکورد جهانی را جابجا کنید.
تغییرات نسخه 1.3.103:
- ماموریت مدرسه جدید.
- رویداد HiddenCatch.
- اضافه شدن 5 پوسته سفارشی.
- اضافه شدن 2 پوسته خاص.

The description of Infinite Stairs

Introducing you to the simple yet addictive game: Infinite Stairs! Climb up an endless series of stairs to the top!

Climb up an endless series of stairs to the top.
Climbing up the stairs is more difficult than it looks.
Try to renew the highest leaderboard record
and stand on top of the world.