• فارسی
  • English

توضیحات بی نهایت پله

بازی ساده و در عین حال اعتیاد آور.
بی نهایت پله: صعود از مجموعه ای بی پایان از پله ها.
بالا رفتن از پله سخت تر از آن است که به نظر می رسد.
سعی کنید رکورد جهانی را جابجا کنید.
دانلود بازی: