• فارسی
  • English

توضیحات جهان میمون

بازی برای بقا میمون ها در تپه های همیشه سبز است. نبرد بین هیولاهای خطرناک و انسانهای شرور بی رحم می باشد. به عنوان یک میمون عصبانی با نیروهای انسانی مبارزه کنید تا تبدیل به نجات دهنده گونه های خود باشید.
در ماموریت های فرار جنگل زنده بمانید. یک ماجراجویی زنده ماندن نهایی برای نژاد خود را برنامه ریزی کنید.

انسان دشمن واقعی طبیعت است، همانطور که قدرت سیاسی در ایالات متحده تغییر کرده، بسیاری از مناطق دورافتاده و پارک های طبیعی توسط دولت برای ساخت و گسترش شهر های جدید و کوه ها افزایش یافته، بشر از خط عبور کرده، بعدا چه اتفاقی خواهد افتاد درسهایی به بشر داده خواهد شد که با طبیعت بازی نکند، زمانی که به طبیعت آسیب برسد، به شما آسیب می رساند. هنگامی که آنها مورد حمله قرار گرفتند، آنها علیه انسان حمله کردند تا از گونه هایشان دفاع کنند.

ویژگی های بازی  World of Apes - جهان میمون:
  • محیط شگفت انگیز سه بعدی جنگل
  • بازی هیجان انگیز
  • هیجان واقعی فرار از جنگل
  • بازی در نقش یک عنصر خشمگین
  • جلوه های صوتی عالی

The description of World of Apes

Play for the survival of the apes in Evergreen hills. The battle is between the dangerous monster apes and the ruthless evil humans. Play as an angry ape to fight the battle with the human forces and become the savior of your specie. Play the most challenging survival missions as an angry ape hero fighter. With an exciting game play and thrilling adventures, this action game “World of Apes” is an epic play. Enter the world of ultimate survival games. Survive the escape missions in a jungle among stranded deep forest hills. An ultimate survival adventure in cave! Plan a strategy to the human race, escape from the warriors and survive the mission. It’s going to be a hard time to escape this island. Now its time to start your stealth operations to get free from this evil enemy. Move as invisible as a ghost Fight like a ninja, search for weapons to kill the enemy. Craft your own destiny escape like a real commando hero. Go for your freedom and save the entire race in mountains. Run for your life, fight the brutal targeted missions in a forest & mountains. As a mastermind attack your rivals to take revenge of the blood of your fellow apes. Give them a hard time. Bang the rivals and thrash into enemy. Have a safe escape!

“Human is the true enemy of nature “, many of us have only heard this but the people of Evergreen Hills Town witnessed the incident when it became a Warzone between the humans & Apes revolution. In a far away jungle of Evergreen Hills, there lived apes for centuries in some areas. As the political power in the US changed, many remote places & Natural Parks were acquired by government to build & expand new towns including Evergreen Hills & mountains. The mayor of the town ordered to expand the town by cutting down the dense Jungles of Evergreen Hills but they crossed the line by killing many of the Apes families. What happens next is a lesson to mankind that is ‘Don’t play with nature, when you hurt nature it hurts you back’. When they were attacked, they counter attacked the humans to defend their species. This evolution has initiated a battle for island hero survival. The tyrannical regime of humans has lost the balance of nature. Survive against all the odds.

World of Apes features:
√ Amazing 3D Jungle Environment
√ Exciting game play challenging escape missions
√ Real Thrill of Escaping the Jungle and chase game
√ Thrill of Playing the Role of an angry ape
√ Action packed challenging escape missions
√ Excellent sound effects

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»