• فارسی
  • English

توضیحات شکارچی نگهبان

تمامی هیولاهای بلیا را دستگیر کرده  و آنها را تبدیل به نگهبان کنید!
به بازی گاردین هانتر ملحق شوید و شکارچی نگهبان باشید.

ویژگی های بازی شکارچی نگهبان:
  • نحوه حرکت های هیولاها را یاد بگیرید و آنها را فریب داده و پیروز شوید.
  • کماندار یا جنگجو؟ کدام یک مناسب شماست.
  • استراتژی حمله خود را انتخاب کنید. ضربات قوی، ضربات هدف دار و ...
  • وجود رئیس دشمنان در مراحل
  • غلبه کردن بر رئیس برای یک بازیکن غیر ممکن است، از دوستان خود کمک بخواهید.
تغییرات نسخه 15.6.2.00:
* اضافه شدن رابط کاربری کانال چت
* دکمه شکار خودکار را حتی در سطح پایین قابل مشاهده کنید

The description of Guardian Hunter: SuperBrawlRPG

Moving action Super brawl RPG "Guardian Hunter" open! It's A.L.I.V.E!
Hunt all the monsters in Bellia and turn them into my 'Guardians'!
Explore Bellia with charming guardians in a lively action adventure!
Join the super brawl now and become a guardian hunter!
[Game features]
? Play it light or fast! It's the L.I.V.E. action.
Feel the retro pumping action video games on mobile platform.
Learn the tricky monster attack patterns and dodge them in the battle!
Try different action styles as a warrior or archer!
? Heart stopping! Cuteness overload or super handsome! Guardians are A.L.I.V.E.
Experience the different skills of various guardians and feel their mighty powers!
Strong attacks, useful buffs, helpful debuffs?! Select and combine strategies to your tastes!
The choice is yours, my fellow hunter.
? Faster, stronger, better! Guardian E.V.O.L.U.T.I.O.N.S.
Don't give up on 1 or 3 Star Guardians! Evolve them!
Collect material guardians from the daily dungeons to evolve guardians.
Power UP! Charm UP! Upgrade to improve guardians.
? Infinite dungeons and arenas! Endless battles are A.L.I.V.E.
Join battles with your hunters and guardians enhanced from adventures.
Join the 5:5 PvP to boast your strength, and claim the prize!
Defeat endless enemies in the infinite dungeon or challenge other hunters.
? To strive for the best, kill the boss! Raids are A.L.I.V.E.
A massive enemy boss appears in Bellia?!
Boss raids that are simply impossible for single player!
Defeat bosses with the help of friends to obtain guardian runes.
? No time to rest! Various events are A.L.I.V.E.
Run Daily Dungeons to obtain evolution materials plus guerrilla dungeon events!!
Join event dungeons for a chance to level up stronger!
A diverse range of events await you in Guardian Hunter.
Every Day, Toast!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»