• فارسی
  • English

توضیحات ورود

برنده جایزه بزرگ ژاپن در جشنواره هنر رسانه در سال 2015.
ورود به یک بازی پر از رمز و راز، دسیسه و رقابت.
آینده در خطر است، انرژی مرموزی توسط تیمی از دانشمندان اروپایی کشف شده است؛ منشأ و هدف این نیروی ناشناخته است اما برخی از محققان معتقدند که این انرژس موثر باید کنترل شود.
واضح است که با به آغوش کشیدن این انرژی قدرتمند، ممکن است آینده انسانیت به خطر بیافتد.

حرکت در دنیای واقعی برای نفوذ به برنامه و کشف منابع انرژی مرموز، به دست آوردن اشیاء یرای کمک، استقرار فناوری برای تصرف قلمرو و اتحاد با بازیکنان دیگر برای پیشبرد مقاومت.
پیگیری پیشرفت بازیکنان سراسر جهان، برنامه ریزی گام های بعدی خود و برقراری ارتباط با دیگران با استفاده از نقشه اطلاعات.
بازی پر شده از سرنخ های مرموز، کدهای مخفی با داستان های روزمره و اسرار قدرت و تکنولوژی.
مبارزه برای نجات سیاره با همکاری گروهی از مردم و رسیدن به پیروزی نهایی.
تغییرات نسخه 2.106.1:
• رفع شد: رفع مشکل عدم بارگیری صحیح نمایه های نماینده.

The description of Ingress

✮ Winner of the Grand Prize at the 2015 Japanese Media Arts Festival
Ingress transforms the real world into the landscape for a global game of mystery, intrigue, and competition.
Our future is at stake. You must choose a side.
A mysterious energy has been unearthed by a team of scientists in Europe. The origin and purpose of this force is unknown, but some researchers believe it is influencing the way we think. We must control it or it will control us.
“The Enlightened” seek to embrace the power that this energy may bestow upon us. “The Resistance” struggle to defend, and protect what’s left of our humanity.
Install Ingress and transform your world.
The World is the Game
Move through the real world using your Android device and the Ingress app to discover and tap sources of this mysterious energy. Acquire objects to aid in your quest, deploy tech to capture territory, and ally with other players to advance the cause of the Enlightened or the Resistance.
Strategy
The struggle is being played out globally. Track the progress of players around the world, plan your next steps, and communicate with others using an Intelligence map.
What is the Niantic Project?
Is this just a game? An Investigation Board (http://www.google.com/+NianticProject) filled with cryptic clues and secret codes awaits. The story evolves everyday. Powerful secrets and game tech are there to be unlocked.
Form Alliances
The struggle to save the planet spans the entire world. Groups of people acting together can be more effective than individuals acting alone. Cooperation across neighborhoods, cities, and countries will be needed to achieve the ultimate victory.
Note: Ingress uses the "Read_Contacts" app permission to make it easier to invite your friends to join you in your mission to save the world. The app will not contact anyone without your explicit action to recruit a particular friend.
Join the investigation
G+: http://www.google.com/+Ingress
Twitter: http://www.twitter.com/Ingress
Facebook: http://www.facebook.com/Ingress
Help Center: https://ingresshelp.zendesk.com

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی ماجراجویی جدید بیشتر»