• فارسی
  • English

توضیحات ورود

برنده جایزه بزرگ ژاپن در جشنواره هنر رسانه در سال 2015.
ورود به یک بازی پر از رمز و راز، دسیسه و رقابت.
آینده در خطر است، انرژی مرموزی توسط تیمی از دانشمندان اروپایی کشف شده است؛ منشأ و هدف این نیروی ناشناخته است اما برخی از محققان معتقدند که این انرژس موثر باید کنترل شود.
واضح است که با به آغوش کشیدن این انرژی قدرتمند، ممکن است آینده انسانیت به خطر بیافتد.

حرکت در دنیای واقعی برای نفوذ به برنامه و کشف منابع انرژی مرموز، به دست آوردن اشیاء یرای کمک، استقرار فناوری برای تصرف قلمرو و اتحاد با بازیکنان دیگر برای پیشبرد مقاومت.
پیگیری پیشرفت بازیکنان سراسر جهان، برنامه ریزی گام های بعدی خود و برقراری ارتباط با دیگران با استفاده از نقشه اطلاعات.
بازی پر شده از سرنخ های مرموز، کدهای مخفی با داستان های روزمره و اسرار قدرت و تکنولوژی.
مبارزه برای نجات سیاره با همکاری گروهی از مردم و رسیدن به پیروزی نهایی.
تغییرات نسخه 2.46.1:
برای دیدن آخرین تغییرات اسکنر، این لینک را دنبال کنید: https://community.ingress.com/fa/discussion/10504/ingress-2-46-1-release-notes
دانلود بازی: