• فارسی
  • English

توضیحات نهایت شبیه سازی ماشین 2016

شبیه ساز جدید رانندگی با ماشین، موتور و کامیون.
انتخاب یک از اتومبیل های کامل کنترل پذیر، باز کردن درب آن، تغییر فاصله توقف یا فعال کردن سیستم ضد قفل اِی بی اس.
سفارشی کردن اتومبیل ها و کامیون ها با تغییر رنگ آنها و لذت بردن از رانندگی واقعی در این سبیه ساز.
  • وجود وسایل نقلیه متعدد مانند اتومبیل، کامیون و موتور سیکلت
  • فیزیک پیشرفته
  • صداهای واقعی
  • 4 نقشه بزرگ برای تست وسایل نقلیه
تغییرات نسخه 1.6:
پانل در ابتدا رفع شد و مشکل دکمه های روی صفحه اول حل شد

The description of Extreme Car Simulator 2016

Extreme Car Simulator is a new advanced car driving simulator with complete driving trucks, cars and motorbikes.
Choose one of the fully controllable cars and open doors, change suspension distance or activate tc, abs and esp.
Customize the cars and trucks by changing the paint and enjoy realistic driving behaviour.
Drive the truck and don't lose any car from the trailer.
Top Features:
- Multiple vehicles like cars, trucks and motorbikes
- Advanced physics engine
- Real sounds
- 4 Big maps to test vehicles

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»