• فارسی
  • English

توضیحات بزرگراه

بازی بزرگراه ترکیبی از عناصر مدرن با مهارت بالا و زیبایی شناسی قدیمی است.
چالش ها کامل را کامل کرده و با دوستان، دیگر بازیکنان جهانی برای کسب بالاترین امتیاز رقابت کنید و شش محیط منحصر به فرد را کاوش کنید.
سبک بازی خود را انتخاب کرده و از گاراژ متنوع موتور خود را انتخاب نمایید و با ارتقاء قدرت موتور خود را سفارشی سازی کنید.
تغییرات نسخه 1.1.15:
افزونه های به روز شده

The description of Retro Highway

Hit the Retro Highway and return to the days of blast processing and pure arcade fun! Retro Highway is a throwback mobile game aiming to combine the accessibility of modern titles with the high-skill challenge and charming aesthetics of old.

• Experience high octane old school action on your phone or tablet
• Complete daring challenges and compete with your friends or the whole world for the highest scores
• Explore six unique environments ranging from a hot desert to a futuristic moon base
• Customize your playstyle by choosing from a diverse garage of 10+ bikes and by upgrading various powerups
• Embrace the nostalgia rush caused by stylish pixel art visuals and chiptune soundtrack