• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز کامیون روسی

حرفه یک راننده کامیون کوچک را یاد بگیرید. یک انبار پیدا کنید، سفارش را بگیرید و به نقطه مقصد ببرید. اما فراموش نکنید که قوانین جاده را دنبال کنید، تصادف نکنید، کامیون خود را نگهداری کنید و بر سوخت نظارت کنید.
تغییرات نسخه 2.3:
به روز رسانی فنی (SDK های داخلی و نسخه موتور بازی به روز شد)

The description of Russian Light Truck Simulator

Learn the profession of a small truck driver. Find a warehouse, take the order and take it to the point of destination. But do not forget to follow the rules of the road, do not get into an accident, maintain your truck and monitor the fuel.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»