• فارسی
  • English

توضیحات شبیه ساز ساده سقوط اتومبیل

یک شبیه ساز واقع گرایانه که به شما امکان می دهد به دلیل فیزیک خوب ماشین، انیمیشن سیستم تعلیق، طراحی بیرونی و داخلی خوب، از رانندگی با ماشین لذت ببرید و همچنین به لطف یک باورپذیر، قدرت آن را در یک زمین تمرینی خاص تست کنید. سیستم آسیب واقعی است.
تغییرات نسخه 5.0:
-اضافه شدن پشتیبانی از حالت های نقشه و همچنین یک نقشه جدید به عنوان نمونه ای از این مدها
-یک زیر منوی جدید به صحنه شروع اضافه شده است که حالت های نقشه نصب شده را نمایش می دهد
-ویرایش های کوچک

The description of Simple Car Crash Physics Sim

A realistic simulator that allows you to enjoy driving a car due to the good physics of the car, the animation of the suspension, a well-designed external and internal design, and also test it for strength on a special training ground thanks to a believable damage system.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»