• فارسی
  • English

توضیحات نبرد کهکشان

فرماندهی نیروهای پیشرفته کهکشان و نبرد برای برتری
مبارزه هیجان انگیز در کهکشان، مدیریت منابع، مبارزه استراتژیک، ساخت پایگاه، ایجاد ارتشی قدرتمند و ارتقا آن، حمله به دشمنان برای کسب مدال و سرقت منابع، اتحاد با دیگر بازیکنان به صورت یک قبیله و رقابت با دیگر قبیله ها.

ویژگی های بازی Battle for the Galaxy - نبرد کهکشان:
  • بازی استراتژی رایگان چندین نفره
  • وجود لیگ ها و مسابقات
  • جلوه های بصری سه بعدی خیره کننده
  • 20 ساختمان برای ساخت و ارتقاء به عنوان پایگاه خود
  • تبدیل شدن از یک قلعه کوچک به سیاره ای توانا
  • استخدام ارتشی از تفنگداران دریایی و گاردهای موشکی
  • هر یک از 8 واحد دارای توانایی های منحصر به فرد برای حمله و ارتقاء هستند.
  • بازی در کنار بازیکنان دیگر
  • جنگ های شدید قبیله ای
تغییرات نسخه 4.2.11:
- سطوح جدید ستاد اضافه شده است.
- سطوح جدیدی برای حالت های Base Defense، Foes-in-Arms و Game of Corporations اضافه شده است.
- الزامات پرتاب مبدل های ضد ماده در پایگاه فضایی کاهش یافته است.

The description of Battle for the Galaxy

Take command of the most advanced forces in the galaxy, and battle for supremacy!
Battle for the Galaxy is an exciting mixture of base building, resource management, and strategic combat. Build your base, create powerful upgradeable army, attack enemies to earn medals and steal their resources. Band together with other players to form a clan, and compete with other clans to rule the leaderboards.
Download Battle for the Galaxy now!
Game features:
? Free to play massively multiplayer strategy game
? Leagues and Tournaments
? Stunning 3D art and visual effects
? 20+ buildings to construct and upgrade as you transform your small outpost into a mighty planetary fortress
? Recruit an army of Space Marines, Rocket Troopers, Giant Mechs, and Battle Cruisers. Each of the 8 units have unique attack abilities and multiple upgrades.
? Create Corporations with other players
? Intense battles in clan wars
Please Note: Battle for the Galaxy is free to download and play, but some in-game items can be purchased with real money. You can turn off the payment feature by disabling in-app purchases in your device's settings. Battle for the Galaxy also has open clan chat, and for that reason you must be 13 years of age or older to download and play the game.