• فارسی
  • English

توضیحات سبک گانگستر اسلاوی

برای اقدام حماسی آماده شوید. شهر روسیه به روی شما باز استT سلاح خود را انتخاب کنید و با سلطان ها و پلیس مبارزه کنید. تانک، تراکتور و سایر مدل های مختلف اتومبیل را امتحان کنید.
یوانکا را بپوشید و دیوانگی واقعی را در خیابانهای اسلا گتو آغاز کنید. اکنون بهترین شبیه ساز جرم روسیه را بارگیری کنید.
تغییرات نسخه 1.8.1:
رفع اشکال

The description of Slavic Gangster Style

Get ready for the epic action!
• Poor Russian town is open to you
• Choose your weapon and fight with gopniks and police
• Tank, tractor and other different car models to try
Put on your ushanka and start real madness on slav ghetto streets. Download now the best Russian crime simulator!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»