• فارسی
  • English

توضیحات شهر ابرقهرمانان

شرکت در جنگ های بزرگ با موجودات فوق العاده قدرتمند را تجربه کنید.
توانایی های بیشماری وجود دارد، جهان را با عظمت از یک پیروزی بزرگ باز کنید.
منشاء مبارزه از زمان های قدیمه، قرون وسطی آمده، قدرتمندترین قهرمانان در تلاش بودند تا عظمت خود را ثابت کنند.
قهرمان خود را انتخاب کرده، برای مبارزه و از بین بردن دشمنان آماده شوید.
تغییرات نسخه 1.8:
رفع اشکال

The description of Superheroes City

Great fighting arena for superpowered beings.
Overwhelming might of the abilities that can surpass Gods.
Mighty foes who can stand your strikes.
Open world with lots of fun and joy of a great victories.
The origins of the fighting arena comes from the ancient times. For centuries mightiest heroes were fighting to prove their greatness.
Chose the hero you will fight for. Gain experience while destroying your enemies.
The true contest of the mightiest.
Future headhunters. Ancient guardians. They will be just a flash in your endless fights.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»