• فارسی
  • English

توضیحات انفجار توپ

توپ را شلیک کنید و توپ خود را ارتقا دهید، چه مدت می توانید زنده بمانید؟
تغییرات نسخه 1.51:
به روزرسانی نماد برنامه

The description of Ball Blast

Shoot the balls and upgrade your cannon, how long can you survive?