• فارسی
  • English

توضیحات گنبد عذاب

بازی بقا با سلاح های مختلف و مهمات را تجربه کنید.
به منطقه روی نقشه آسیب بزنید، حرکت کن یا بمیر. خانه های مختلف و محیط برای پوشش دادن از دشمنان است.
از ماشین و موتور استفاده کنید.
شما در ناحیه مبارزه ی افتاده اید. ده ها دشمنان با سلاح در اطراف نقشه پراکنده هستند. آیا زنده می مانید؟
دور نشید منطقه مرگبار دائما در حال حرکت است و شما نیز باید حرکت کنید. بهترین اسلحه را که می توانید برای زندگی مبارزه کنید، را بیابید.
آتش نشانان دائمی مانورهای تاکتیکی برای جوخه های دشمن انجام می دهند، با  پوشش مناسب شلیک کنید.
بداهه. انطباق. غلبه بر
تغییرات نسخه 1.6:
رفع اشکال

The description of Dome of Doom

Survival game with different weaponry and ammunition.
Damaging zone over the map. Move or die.
Different houses and environment to cover from enemies.
Cars and bikes.
You’ve been dropped in the fight zone. Dozens of enemies. Weapon scattered around the map. Will you survive?
Don’t mess around. The deadly zone is constantly moving and you should move too. Find the best gun you can and fight for your life.
Constant firefights. Tactical maneuvers. Break through the enemy squads with a rampage or get round from the cover and shoot with the advantage.
Improvise. Adapt. Overcome.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»