• فارسی
  • English

توضیحات فریزر

ماموریت ها را کامل کرده و با گرفتن سنگهای قیمتی دشمنان را نابود کنید. ابرقدرت های یخ زده در این امر به شما کمک می کنند.
گاراژ شخصی در اختیار شماست: سلاح های مختلف، لباس و ماشین خود را انتخاب کنید.
جنایتکاران را در این جنگ شهری مدرن متوقف کنید و آنها را در عصر یخبندان بگذارید.
تغییرات نسخه 2.1:
رفع اشکال

The description of Freezero

Big Island City is waiting for you...as mafia and gangsters on its streets! Complete quests, get gems, level up and crush your enemies!
Frosty superpowers will help in it - freezing, sliding, climbing and etc. Move fast and cool down hot heads around!
Your own garage at your disposal, as the special store that always open for you: different weapons, clothes and cars, just choose the right!

Are you looking for adventures? Iceberg in the area!
Bring the justice with your incredible super skills, be hard as this cold world, make an ice cream from the bad guys!
Stop criminals in this modern urban war, leaving them in the ice age!
Start the fun in this free game and keep the crime frozen!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»