• فارسی
  • English

توضیحات جنایت گرند وگاس

ماجراها از اینجا شروع می شوند، خیابان های شهر بزرگ برای شما باز است، با باندها، مافیا و پلیس نبرد کنید و با ماشینهای باحال رانندگی کنید.
تغییرات نسخه 1.7.6:
رفع اشکال

The description of Grand Vegas Crime

Grand Vegas Crime
Adventures begin here!
- Streets of the big city open to you
- Battles with gangs, mafia and cops
- Different transport and springboards for it

Strike bad guys, drive cool cars, complete quests and harvest.
Download real royal 3d action game for free!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»