• فارسی
  • English

توضیحات جنایت گرند وگاس

ماجراها از اینجا شروع می شوند، خیابان های شهر بزرگ برای شما باز است، با باندها، مافیا و پلیس نبرد کنید و با ماشینهای باحال رانندگی کنید.
تغییرات نسخه 1.3:
- رفع نقص

The description of Grand Vegas Crime

Grand Vegas Crime
Adventures begin here!
- Streets of the big city open to you
- Battles with gangs, mafia and cops
- Different transport and springboards for it

Strike bad guys, drive cool cars, complete quests and harvest.
Download real royal 3d action game for free!

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید   بیشتر»