• فارسی
  • English

توضیحات مدرسه رانندگی

مدرسه رانندگی یک بازی شبیه سازی رانندگی است که در آن می توانید رانندگی با وسایل نقلیه مختلف را یاد بگیرید. اما اغلب با اتومبیل های اسپورت در یک شهر بزرگ رانندگی می کنید.
مهارت های رانندگی خود را نشان دهید و گواهینامه رانندگی خود را دریافت نمایید.
تغییرات نسخه 20230829:
+ نقشه کشور جدید از جمله بزرگراه
+ حالت شب
+ وسیله نقلیه جدید
+ تمام نقشه ها به روز شده و از نظر بصری بهبود یافته است
+ بهبود عملکرد

The description of Driving School 3D

Driving School is a driving simulation where you can learn to drive different vehicles but mostly sport cars. You are driving in a big city so you have to watch for semaphores, stop signs, speed limits,other vehicles etc.

Show your driving skills and get your driving licence now.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید بیشتر»