• فارسی
  • English

توضیحات مسابقات اتومبیل رانی

از رانندگی سریع از دیدگاه کابین در ترافیک بی پایان شهر واقع بینانه لذت ببرید. گوشی خود را شیب دهید و ماشین خود را در جاده حرکت دهید، ترافیک را تسخیر کرده، درآمد کسب نمایید و اتومبیل های جدید خریداری کنید.

امکانات بازی In Car Racing - مسابقات اتومبیل رانی:
  • شبیه سازی بزرگراه ها
  • نمایش سه بعدی از دیده صندلی راننده
  • گرافیک HD
  • اتومبیل های سریع اسپورت
  • رقابت با دیگر بازیکنان

The description of In Car Racing

Drive fast cars from cockpit's view through the endless highway traffic and realistic city. Tilt your phone and move car across the road, overtake traffic, earn money and buy new cars. Your rank rises as you do close overtakes.

Features
- highway-drive simulation controls
- 3D view from real driver's seat
- HD graphics
- fast sport cars
- leaderboard - compete with other players

Let's see if you can win this.

برنامه های دیگر توسعه دهنده   بیشتر»

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی رقابت و سرعت جدید   بیشتر»