• فارسی
  • English

توضیحات مسابقات اتومبیل رانی

از رانندگی سریع از دیدگاه کابین در ترافیک بی پایان شهر واقع بینانه لذت ببرید. گوشی خود را شیب دهید و ماشین خود را در جاده حرکت دهید، ترافیک را تسخیر کرده، درآمد کسب نمایید و اتومبیل های جدید خریداری کنید.

امکانات بازی In Car Racing - مسابقات اتومبیل رانی:
  • شبیه سازی بزرگراه ها
  • نمایش سه بعدی از دیده صندلی راننده
  • گرافیک HD
  • اتومبیل های سریع اسپورت
  • رقابت با دیگر بازیکنان
دانلود بازی: