• فارسی
  • English

توضیحات ماجرای هانومان هندی

در زمان باستان در دوره سانسکریت، پرنسس سیتا توسط راوانا ربوده شد و شاهزاده راما برای جستجو و یافتن شاهزاده سیتا اقدام کرد.
این بازی ماجراجویی در اساطیر هند است.

ویژگی های بازی Hanuman Adventure - ماجرای هانومان هندی:
  • 9 سطح
  • دارای رئیس
  • زندگی نامحدود
  • حمله پنهان خاص برای شکست رئیس
تغییرات نسخه 600001185:
اشکالات رفع شد

The description of Hanuman Adventure

In the ancient Sanskrit epic Ramayana Princess Sita was kidnapped by Ravana. Princes Rama Asks Hanuman...to search for Princess Sita...which take him to the Lanka...

This is adventure games is based on Indian mythology epic Ramayanwhere the main character is hanuman who is after ravan , help hanuman in is his journey to Lanka

- total 9 level
- 3 boss level
- unlimited lives
-
- Hidden special attack to defeat boss