• فارسی
  • English

توضیحات ماجرای هانومان هندی

در زمان باستان در دوره سانسکریت، پرنسس سیتا توسط راوانا ربوده شد و شاهزاده راما برای جستجو و یافتن شاهزاده سیتا اقدام کرد.
این بازی ماجراجویی در اساطیر هند است.

ویژگی های بازی Hanuman Adventure - ماجرای هانومان هندی:
  • 9 سطح
  • دارای رئیس
  • زندگی نامحدود
  • حمله پنهان خاص برای شکست رئیس
تغییرات نسخه 8:
اشکالات ثابت
دانلود بازی: