• فارسی
  • English

توضیحات مبارزه با جنگجوی سایه ها

به سری بازی های بسیار جذاب و جدید مبارزه با چوب که بیش از 10 میلیون دانلود در سیستم عامل های مختلف داشته است خوش آمدید.
بازی به عنوان یک مبارز جوان با دشمنان قدیمی، جدید و انچام ماموریت های کامل طول سفر خود برای اثبات توانایی ها می باشد.
نگران نباشید، مجبور نیستید تنها به مشتهای خود تکیه کنید، یک زرادخانه از سلاح و زره پوش وجود دارد که در راه کمک می کند.
آیا شما به اندازه کافی قوی هستید تا کمربند سیاه را بچرخانید و تابلوها را تسخیر نمایید.
تغییرات نسخه 1.86:
رفع اشکال
بهبود عملکرد

The description of Stick Fight: Shadow Warrior

Stick Fight: The game series which had more than 10 millions of downloads on multiple platforms is back with awesome new additions!

Play as a young stickman fighting his way through his old and new enemies to be worthy to earn the title of Shadow Warrior.

Complete missions and beat examiners during your journey to prove your prowess with the belts you won.

And don't worry, you don't have to rely only on your fists; there is a whole arsenal of weapons and armour to aid you on your way to greatness.

Are you strong enough to become a Black Belt and conquer the leaderboards?

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»