• فارسی
  • English

توضیحات گلوله راش

این مدرن ترین و پویا ترین بازی تیراندازی است، که تا به حال دیده اید. با شخصیت خود حرکت کنید و به صدها نفر از دشمنان به طرز وحشیانه شلیک کنید. اگر به اندازه کافی خوب باشید، قادر خواهید بود که آتش نشانی خود را شروع کرده و ده ها مورد را با یک حرکت از بین ببرید.
تغییرات نسخه 1.19:
نماد کریسمس جدید.

تعطیلات عالی داشته باشید و مراقب باشید!

The description of Bullet Rush!

The most modern and dynamic shooter with the cutest graphics you have ever seen!

Move around with your character and shoot hundreds of enemies frantically. If you're good enough, you'll be able to trigger your firemode and eliminate dozens of them in one go.

Simple and intuitive gameplay with addictive gameplay mechanics.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»