• فارسی
  • English

توضیحات بکوب همه

پرش از ساختمان به ساختمان دیگر و شلیک به آدمکها برای بی ثبات کردن و سقوط آنها از بالا است.
کنترل های ساده و شهودی و مکانیک گیم پلی اعتیاد آور است.
دانلود بازی: