• فارسی
  • English

توضیحات بکوب همه

پرش از ساختمان به ساختمان دیگر و شلیک به آدمکها برای بی ثبات کردن و سقوط آنها از بالا است.
کنترل های ساده و شهودی و مکانیک گیم پلی اعتیاد آور است.
تغییرات نسخه 1.34:
بهینه سازی کلی

The description of Knock'em All

The most impressive game of 2020 so far!
Jump from building to building and shoot the dummies to destabilize them and make them fall from the top!

The best players manage to chain sections together by stepping on them in just a few seconds.

Simple and intuitive controls and addictive gameplay mechanics.

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید بیشتر»