• فارسی
  • English

توضیحات برش درخت

ماشین را کنترل کنید تا درختان کاملاً قطع شود.
تغییرات نسخه 2.1.5:
رفع اشکال

The description of Cutting Tree

Leaves, big tree trunks and a sharp machine!
Control the machine to cut trees perfectly!
Let's try this satisfying game!

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده بیشتر»

توصیه دیگران

بازی تفننی جدید بیشتر»