• فارسی
  • English

توضیحات پارکینگ چند نفره خودرو

رانندگ با 50 خودرو با تنظیمات تعلیق، بیرون، تنظیم موتور، تنظیم گیربکس، تنظیمات COG ... تجربه کنید.

  • درایو رایگان چند نفره
  • چت
  • 75 سطح
  • اتومبیل های ترافیکی
  • عابر پیاده
  • محیط زیست بزرگ
تغییرات نسخه 4.8.16.8:
بهینه سازی جزئی

The description of Car Parking Multiplayer

Car Parking Multiplayer: Not only about Car parking.

*50+ Cars With interior
*Car Setting (suspension, exterior, engine tuning, gears setting, COG settings)
*Multiplayer Free Drive
*Chat
*75 levels
*Truck Parking
*Traffic Cars
*Pedestrians
*Big Environment

مشابه ها‎

برنامه های دیگر توسعه دهنده

توصیه دیگران

بازی شبیه سازی جدید بیشتر»