• فارسی
 • English

توضیحات پارکینگ چند نفره خودرو

رانندگ با 50 خودرو با تنظیمات تعلیق، بیرون، تنظیم موتور، تنظیم گیربکس، تنظیمات COG ... تجربه کنید.

 • درایو رایگان چند نفره
 • چت
 • 75 سطح
 • اتومبیل های ترافیکی
 • عابر پیاده
 • محیط زیست بزرگ
تغییرات نسخه 4.4.3:
ذخیره داده های ابر
ماشینهای جدید
محیط جدید
آهنگ مسابقه جدید
افراد جدید
رابط کاربر جدید
ثابت بارگذاری داخلی خودرو
برای اجرای درست بازی پارکینگ چند نفره خودرو، مراحل زیر را دنبال کنید:
 1. فایل نصبی و دیتای بازی را دانلود کنین.
 2. فایل apk را نصب کرده اما اجرا نکنین.
 3. بسته به اینکه بازی در حافظه داخلی یا خارجی نصب شده باشه، بررسی کنین که پوشه android در آن حافظه وجود داره یا نه. اگر پوشه android وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
 4. داخل پوشه android اگر پوشه obb وجود نداشت، پوشه ای به اسم obb ایجاد کنین.
 5. داخل پوشه obb اگر پوشه ای به نام com.olzhas.carparking.multyplayer وجود نداشت، آن را ایجاد کنین.
 6. در آخر فایل دیتا را به پوشه com.olzhas.carparking.multyplayer کپی کرده و بعد از اتمام کپی، بازی را اجرا کنین.
دانلود بازی: