• فارسی
  • English

توضیحات یک خط با یک لمس - نقطه را متصل کنید

لمس خط یک راه ساده برای انجام برخی از ورزش ها است. این یک بازی بزرگ با چالش ها و قوانین ساده است. فقط سعی کنید تمام نقاط را تنها با یک لمس وصل کنید.
فقط چند دقیقه بازی، به ذهنتان کمک خواهد کرد تا مغزتان را فعال نگه دارید.
تغییرات نسخه 2.2.54:
شما نگران برنده شدن در یک سطح دشوار هستید، ما مشغول بهبود تجربه شما هستیم. 🤗
در حالی که شما به حل پازل ادامه می دهید، ما به بهبود بازی ادامه می دهیم. 💪

از بازخورد شما بسیار سپاسگزارم. ادامه دهید :) آخرین نسخه بهبود یافته بازی را دریافت کنید!

The description of One Line with One Touch – connect the dots

One Line with One Touch is a simple way to get some brain training exercise everyday. This is a great mind challenging game with simple rules. Just try to connect all the dots with only one touch.

In this tricky mind game you will find a lot of good brain puzzle packs and a daily challenge.

Just a couple of minutes a day with this mind game will help you activate your brain. Enjoy this brain training game at home or at work, at a park or in a bus, in other words everywhere!

This One Line with One Touch game doesn’t occupy a lot of space on your device and it doesn’t drain your battery!

In One Line with One Touch you will find:
• Hundreds of challenging packs. All of the are free
• Daily challenges. Train your mind with smart brain puzzles everyday
• Hints. In case you find yourself stuck and without any idea how to connect the dots with one touch. You are welcome to use hints!

Only 1% of people can complete some of the puzzles in this game. Can you complete them?