• فارسی
  • English

توضیحات فال ماهجونگ

هدف شما این است که همه قطعات کاشی را از برج بردارید و مرتب کنید.
از سه حالت بازی در حالت کلاسیک، زمان حمله و چالش لذت ببرید.
تغییرات نسخه 1.3.35:
هر روز یک برج جدید را در حالت بازی جدید ما باز کنید - Daily Challenge!:
دانلود بازی: