• فارسی
  • English

توضیحات فال ماهجونگ

هدف شما این است که همه قطعات کاشی را از برج بردارید و مرتب کنید.
از سه حالت بازی در حالت کلاسیک، زمان حمله و چالش لذت ببرید.
تغییرات نسخه 1.3.44:
پیشرفت ها
دانلود بازی: