• فارسی
  • English

توضیحات مهاجران مریخ

به عنوان یک فضانورد سرگردان در مریخ، هدف اصلی شما زنده ماندن و پیشرفت در این بازی چالش برانگیز است.

راهنمای چگونگی زنده ماندن:

تولید برق: نگهداری از دستگاه های مختلف بسیار مهم است، بنابراین باید راهی برای تولید برق بیابید. این را می توان از طریق پنل های خورشیدی، توربین های بادی یا دیگر منابع انرژی موجود در مریخ به دست آورد.

منابع امن: برای حفظ خود باید غذا، آب و سایر منابع ضروری را پیدا کنید. برای جمع آوری منابعی مانند گیاهان، مواد معدنی و ذخایر آب، محیط اطراف را کاوش کنید. استراتژی هایی را برای استخراج و ذخیره سازی کارآمد این منابع توسعه دهید.

پایگاه خود را گسترش دهید: با پیشرفت، پایگاه خود را گسترش دهید تا بازماندگان بیشتری را در خود جای دهید. این شامل ساخت سازه های اضافی، محله های زندگی، و امکانات برای حمایت از جمعیت رو به رشد است. هر بازمانده مهارت ها و توانایی های منحصر به فردی را به همراه دارد، بنابراین فضانوردان بیشتری را استخدام کنید تا شانس بقای خود را افزایش دهید.

تولید اکسیژن: سیستم هایی را برای تولید مقادیر کافی اکسیژن برای حمایت از طرح استعمار توسعه دهید. این را می توان از طریق کشت گیاهان یا استفاده از تجهیزات تولید اکسیژن به دست آورد.

دفاع در برابر تهاجمات اسپور: در مریخ هاگ های خطرناکی زندگی می کنند که می توانند هم به انسان و هم به زیرساخت ها آسیب برسانند. ساختارهای دفاعی بسازید و اقدامات متقابلی را برای محافظت از پایگاه خود در برابر تهاجمات هاگ اجرا کنید.

کارخانه ها و مزارع: ایجاد کارخانه ها و مزارع در مریخ بسیار مهم است. این امکانات، آذوقه و غذای مورد نیاز را فراهم می کند. از طریق مدیریت مؤثر منابع، از عملکرد آنها اطمینان حاصل کنید.

کاوش سیاره: مریخ سیاره ای پر از چالش ها و اکتشافات است. هر تصمیمی که می گیرید بر بقا و رشد شما در مریخ تاثیر می گذارد.

این بازی ترکیبی از عناصر کاوش در فضا، مدیریت کارخانه، کشت مزرعه و ساخت ایستگاه فضایی است و تجربه بازی جامعی را برای شما فراهم می کند. در این سیاره ناآشنا، شما با چالش های مختلفی روبرو خواهید شد که در حال تکامل برای تبدیل شدن به یک پیشگام و رهبر در مریخ هستید.

به یاد داشته باشید، پشتکار و مدیریت منابع کلید بقای شما هستند. در سفر خود برای ایجاد یک مستعمره موفق در مریخ موفق باشید!

امکانات بازی Martian Immigrants: Idle Mars - مهاجران مریخ:
  • ترکیبی از عناصر شبیه سازی (سیم) و سبک بازی نقش آفرینی
  • سبک گرافیک سه بعدی ساده و آرام است
  • نقشه را برای جمع آوری منابع معدنی مختلف کاوش کنید
  • استحکامات دفاعی بسازید تا از تهاجمات هاگ جلوگیری کنید
  • فضانوردان بیشتری را به عنوان همراه برای کمک به بقای خود استخدام کنید

The description of Martian Immigrants: Idle Mars

As an astronaut stranded on Mars, your main objective is to survive and thrive in this challenging game. Here's a guide on how to survive:

Generate Power: Maintaining various devices is crucial, so you need to find a way to generate electricity. This can be achieved through solar panels, wind turbines, or other power sources available on Mars.

Secure Resources: You must find food, water, and other essential supplies to sustain yourself. Explore the surroundings to gather resources like plants, minerals, and water deposits. Develop strategies to extract and store these resources efficiently.

Expand Your Base: As you progress, expand your base to accommodate more survivors. This involves constructing additional structures, living quarters, and facilities to support the growing population. Each survivor brings unique skills and abilities, so recruit more astronauts to enhance your chances of survival.

Produce Oxygen: Develop systems to produce sufficient amounts of oxygen to support the colonization plan. This can be achieved through the cultivation of plants or the utilization of oxygen-generating equipment.

Defend Against Spore Invasions: Mars is inhabited by dangerous spores that can harm both humans and infrastructure. Build defensive structures and implement countermeasures to protect your base from spore invasions. Research and develop new technologies to improve your defenses.

Factories and Farms: Establishing factories and farms on Mars is paramount. These facilities will provide the necessary supplies and food. Through effective resource management, ensure their operation.

Planet Exploration: Mars is a planet full of challenges and discoveries. Every decision you make will impact your survival and growth on Mars.

This game combines elements of space exploration, factory management, farm cultivation, and space station construction, providing you with a comprehensive gaming experience. On this unfamiliar planet, you'll face various challenges, evolving to become a pioneer and leader on Mars.

Remember, perseverance and resource management are key to your survival. Good luck in your journey to establish a successful colony on Mars!

Features:

1.Combination of simulation (SIM) and light role-playing game (RPG) elements.
2.Simple and relaxed 3D graphics style.
3.Explore the map to collect various mineral resources.
4.Construct defensive fortifications to fend off spore invasions.
5.Recruit more astronauts as companions to aid in your survival.