• فارسی
  • English

توضیحات موشک رویال

به فصل جدیدی از بازی های نبرد رویال خوش آمدید.
موشک رویال یکی از بازی آنلاین تیراندازی در قلمرو سلطنتی در یک جهان در حال مرگ است. مردم به شدت برای زندگی خود مبارزه می کنند. اما تنها یک بازمانده  می ماند و بقیه افراد محکوم به فنا شده اند. هر کس یک شانس واقعی برای زنده ماندن دارد.
با جمع آوری تجهیزات و ساخت یک موشک، سخت ترین راه را انتخاب کنید و تنها بازمانده میدان نبرد باشید. مهارت های خود را افزایش دهید و تبدیل به سلطان نبرد در پادشاهی شوید.
زرادخانه خود را با بیش از 20 سلاح که هر سلاح دارای ناتوانی خاص خود است تجهیز کنید.
تغییرات نسخه 2.2.8:
کریسمس مبارک و سال نو مبارک! فصل تعطیلات لذت بخشی داشته باشید!
- رویداد سال نو و تزئینات زمستانی!
- بلوک یخ حالت خلاق جدید.
- چند آیتم جدید انحصاری سلاح.
- بهینه سازی عملکرد گرافیکی

The description of Rocket Royale

The new chapter of battle royale games is here!

Rocket Royale is online battle royale shooter where the action takes place in a dying world. People desperately fight for their lives. But only one survivor… What a minute! In Rocket Royale not everyone is doomed! Everyone has a real chance to survive! Gather gears and build a rocket to leave this place. Or choose the hardest way and be the only survivor on the battlegrounds! Rocket Royale provides a lot of tactics by crafting and building covers around you! Increase your skills and you become the king of the battle royale!

Build your own way to the victory! Loot, shoot, gather resources and craft covers! In your arsenal more than 20 weapons and every weapon has its own rarity, parametres and attachments! Upgrade every weapon and work out your own style of playing! Make your own rules of survival! Good luck!