• فارسی
  • English

توضیحات شهر قانون

تعقیب و گریز پلیس، عملیات نظامی، سرقت بانکی و خیلی چیزهای دیگر را در این بازی اکشن تجربه کنید. سعی کنید در جنگ باندها زنده بمانید. به همه نشان دهید که چه کسی هستید.

جلوه های بصری جالب به همراه گرافیک خوب با سیستم ماموریت های مختلف، همه آنها را پیدا و تکمیل کنید. انتخاب تسلیحات فوق العاده، مهم است.
تغییرات نسخه 3.3:
چند اشکال رفع شده است

The description of Grand Gangster: Rope hero City

Cop chases, military operations, bank rubbing and much more

Try to survive in a gangs war. Show everyone who you are.City theft simulator.

Cool visual effects and nice graphics.

Different quests system, find and complete them all.

Fantastic weaponry selection.

مشابه ها‎

توصیه دیگران

بازی نقش آفرینی جدید بیشتر»