• فارسی
  • English

توضیحات نبرد قهرمانان دراگون

بسیاری از ابرقهرمانان برای انتخاب شما وجود دارند.
برای شرکت در مسابقات جهانی، قدرت شخصیت ها را ارتقا دهید، از مهارت های رزمی متنوع استفاده کنید و بسیاری دیگر از مهارت های وحشتناک را امتحان کنید.
تغییرات نسخه 4.5:
- شخصیت جدید برچسب Nemak Warrirors را اضافه کنید: Xeno King Xlug.
- بهبود کارایی.
- رفع اشکالات.

The description of Stick Battle Fight

Stick Battle Fight - Super Dragon HeroTournament best fighting action role-playing game on Google Play.

👉 A lot of superheroes for you to choose
👉 Upgrade the power of characters ( Rank A to Z ) to participate in the universal power tournament.
👉 Diverse combat skills: Attack Blast, Hame Ball, Final Genki and lots of other terrible skills.

Download Stick Battle Fight now - Super Dragon hero Tournaments to experience the world's best fighting action game.

برنامه های دیگر توسعه دهنده

برنامه های مشابه‎

توصیه دیگران

بازی مبارزه ای جدید   بیشتر»